Hematologija

Hematologija je grana interne medicine. Bavi se bolestima krvi i krvotvornih organa.

Važne hematološke bolesti su npr

  • Anemija
  • Maligne bolesti krvi poput akutne i kronične leukemije
  • maligne promjene u limfnim čvorovima (npr. Hodgkinova bolest)
  • Poremećaji stvaranja krvi u koštanoj srži
  • poremećaji zgrušavanja krvi, npr. pretjerana sklonost zgrušavanju (trombofilija) i poremećaji krvarenja (hemofilija)

Važne dijagnostičke procedure u hematologiji su krvne pretrage, punkcije koštane srži (vađenje i analiza tkiva koštane srži) i biopsije limfnih čvorova (vađenje i analiza tkiva limfnih čvorova).

U liječenju malignih bolesti krvi ili hematopoetskog sustava hematologija se preklapa s onkologijom i transplantacijskom medicinom.