Proxy za zdravstvenu njegu (Advance Healthcare Directive): podaci i činjenice

Unaprijed odlučiti

Ako pored sebe imate ljude od povjerenja, možete unaprijed odrediti zdravstvenog opunomoćenika (Švicarska: Vorsorgeauftrag) koji bi kasnije mogao i trebao djelovati u vaše ime – na primjer, ako više ne možete sami donositi odluke zbog bolesti ili nezgoda. Preduvjet je, naravno, da dotična osoba od povjerenja također želi prihvatiti punomoć.

Valjanost punomoći

Svaka zdravstvena punomoć mora biti izdana u pisanom obliku. Oni određuju područja u kojima punomoć vrijedi. Može pokrivati ​​sva područja života (generalna punomoć) – opunomoćenik tada ima punu moć odlučivanja u svim situacijama u životu. Pandan tome bila bi posebna punomoć (individualna punomoć), kojom se uređuju samo određene odgovornosti, npr.

 • Upravljanje imovinom
 • Raspolaganje nekretninama
 • Zastupanje u mirovinskim, opskrbnim i poreznim stvarima.
 • Zdravstvena pitanja (npr. pristanak na operacije) –> zdravstvena punomoć (vidi dolje)
 • Odluke o mjerama lišenja slobode (npr. postavljanje ograda za krevet ili pojasa samo uz suglasnost suda)
 • Određivanje prebivališta uključujući i smještaj u dom za starije osobe
 • Uvid u medicinsku dokumentaciju i kontakt s nadležnim liječnicima
 • Osobna njega (osobne stvari), npr. smještaj, liječenje, njega. Ako postoji i oporuka za život, u prethodnoj se uputi treba napomenuti da ona ima prednost pred prethodnom uputom.
 • Upravljanje imovinom (financijska pitanja)
 • Pravni promet (pravni poslovi)

Poseban slučaj zdravstvene punomoći

Imajte na umu: Zdravstvena punomoć nije identična oporuci za život.

Izradite i deponirajte punomoć

Ako izričito ne odredite vrijeme od kojeg punomoć stupa na snagu, ona vrijedi od trenutka kada je potpisana. Dokument čuvajte na sigurnom mjestu koje je također poznato svim ovlaštenim predstavnicima. To može biti u banci, odvjetniku ili javnom bilježniku.

* Federalna javnobilježnička komora (javnopravna komora), Središnji registar propisa, e-mail: [e-pošta zaštićena], Internet: www.vorsorgeregister.de Telefon: 0800 – 35 50 500 (besplatno)

U Austriji punomoć za zdravstvenu skrb ne stupa na snagu čim se potpiše. Dapače, potreban je daljnji korak, naime u trenutku kada davatelj punomoći izgubi sposobnost odlučivanja o pitanjima navedenim u punomoći (što se dokazuje liječničkim uvjerenjem). Punomoć tada mora biti registrirana u Austrijskom središnjem registru zastupnika (ÖZV). Tada je učinkovit.

Najbolje je čuvati izvornu prethodnu naredbu na mjestu koje je lako pronaći. U nekim kantonima možete ga također položiti kod službe za zaštitu djece i odraslih (KESB) uz naknadu. Primjerak se može predati ovlaštenom predstavniku – s podacima o tome gdje se izvornik čuva.

Prethodno uputstvo postaje važeće čim ga KESB provjeri i potvrdi. Ovlašteni predstavnik tada dobiva odgovarajući dokument.

Slučaj za jednog ili više

Ima smisla da punomoć date nešto mlađoj osobi koja će najvjerojatnije biti izdržljiva još godinama i koja ima malo organizacijskog talenta. Vaš životni partner može uživati ​​vaše najveće povjerenje, ali on ili ona mogu postati nesposobni za donošenje odluka prije od vas zbog iznenadne bolesti.

Preuzimanja:

 • Health Care Proxy (Njemačka)
 • Health Care Proxy (Austrija)
 • Health Care Proxy (Švicarska)