Aortna proteza

Što je aortna proteza? Aortna proteza je vaskularna proteza koja se ubacuje u aortu. To je implantat koji se iz terapijskih razloga trajno ubacuje u tijelo. Zamjenjuje dijelove žila koji su oštećeni, na primjer, disekcijom aorte, aneurizmom ili traumom. Time se kvar popravlja i sprječava ... Aortna proteza

Ruptura aorte

Definicija Potpuno pucanje stijenke aorte naziva se ruptura aorte. Puknuće aorte iznimno je rijetko i mora se kirurški liječiti što je prije moguće, inače je apsolutno fatalno. Čak i mala pukotina aorte dovodi do masovnog krvarenja u tijelu u vrlo kratkom vremenu. A… Ruptura aorte

Disekcija aorte

Definicija Pojam disekcije aorte (Syn. Aneurysma dissecans aortae) opisuje cijepanje (disekciju) zidnih slojeva aorte. U pravilu se najunutarnji zidni sloj (tunica intima) iznenada otkine, što rezultira krvarenjem između slojeva stijenke (aortu, kao i svaku arteriju, čine tri sloja stijenke tunica intima,… Disekcija aorte

Operacija | Disekcija aorte

Operacija U slučaju akutne disekcije tipa A, mora se odmah izvršiti hitna operacija kako bi se spriječilo smrtonosno pucanje. Pacijent se u tu svrhu mora transportirati u specijalizirani centar jer je to veliki postupak. Standardni postupak tijekom operacije je zamjena uzlazne aorte s vaskularnom protezom gore-tex. Ako… Operacija | Disekcija aorte

Očekivano trajanje života u disekciji aorte | Disekcija aorte

Očekivano trajanje života u disekciji aorte Očekivano trajanje života u disekciji aorte uvelike ovisi o tome postoji li tip A ili B, a tip B općenito ima bolju prognozu. Osim toga, očekivani životni vijek prirodno ovisi o pacijentovim prethodnim bolestima i kliničkom stanju u vrijeme akutnog događaja. Osim toga, puknuta disekcija (tip ... Očekivano trajanje života u disekciji aorte | Disekcija aorte