Pružatelj proteza za suočavanje | McMinn protezaKep proteza

Dobavljač proteznih proteza Dobavljači proteznih proteza uključuju: Nismo u ekonomskoj vezi s bilo kojim od gore navedenih proizvođača. Nijedna od gore navedenih proteza nije preporuka. McMinn proteza, BHR (Birmingham Hip Replacement) - Smith & Nephew Company Durom - Company Zimmer ASR - Company DePuy Cormet 2000 - Company Corin… Pružatelj proteza za suočavanje | McMinn protezaKep proteza

McMinn protezaKep proteza

Sinonimi u širem smislu umjetni zglob kuka, totalna endoproteza zgloba kuka (HTEP ili HTE), proteza zgloba kuka, totalna endoproteza kuka, BHR, McMinn, Birminghamska obnova kuka, proteza kapice, proteza kapaka kute, proteza kratke osovine Definicija Ukupni zglob kuka endoproteza je umjetni zglob kuka. Umjetni zglob kuka sastoji se od istih dijelova kao i ... McMinn protezaKep proteza

Luksacija kuka nakon TEP-a

Definicija Potpuna zamjena kuka, također nazvana TEP, uobičajen je postupak u današnje vrijeme, ali ne uvijek bez komplikacija. Dislokacija kuka, koja rezultira iščašenim zglobom, relativno je česta komplikacija nakon potpune zamjene kuka. Ako se zbroje sve dokumentirane komplikacije nakon operacije, učestalost luksacije kuka nakon TEP -a daje se kao ... Luksacija kuka nakon TEP-a