Konzervativna terapija | Terapija prijeloma žbice i zgloba

Konzervativna terapija Na početku svake terapije prijelom se premješta, nakon čega slijedi stabilizacija prijeloma. Jednostavni prijelomi bez pomaka (bez pomaka) ne moraju se postavljati. Ova vrsta prijeloma može se lako liječiti u gipsu tijekom 6 tjedana. Većina fraktura radijusa kod djece spada u ovu kategoriju (približno 3 tjedna gipsa… Konzervativna terapija | Terapija prijeloma žbice i zgloba

Kirurška terapija | Terapija prijeloma žbice i zgloba

Kirurška terapija Svi nestabilni prijelomi i oni s popratnim vaskularnim i živčanim ozljedama moraju se liječiti kirurški. Isto se odnosi i na prijelome gdje nije moguće zadovoljavajuće popravljanje prijeloma. Prije bilo koje operacije pacijent mora biti obaviješten o vrsti postupka, alternativama, rizicima i šansama za uspjeh te dati svoj pisani pristanak. … Kirurška terapija | Terapija prijeloma žbice i zgloba

Trajanje loma kraka

Trajanje ozdravljenja nakon slomljenog žbica ovisi o težini prijeloma. Djeca obično imaju vrlo dobre šanse za ozdravljenje, jer pokazuju bolje spontano ozdravljenje od odraslih, pa se konzervativna terapija često odvija bez komplikacija. Ako se prijelom žbica optimalno liječi i podvrgne se odgovarajućem naknadnom liječenju vježbama pokreta pod fizioterapeutskim ... Trajanje loma kraka