Terapija prijeloma kalkaneusa | Terapija prijeloma kalkaneusa

Terapija prijeloma kalkana Kao što je često slučaj, pri liječenju prijeloma kalkana ima se izbor između konzervativnog i kirurškog liječenja. Koji će se izabrati ovisi o najmanje dva čimbenika. Prije svega, postavlja se pitanje radi li se o dislociranom prijelomu, odnosno onom u kojem kost ... Terapija prijeloma kalkaneusa | Terapija prijeloma kalkaneusa