Higijenske mjere | Ječam i kontaktne leće

Higijenske mjere preporučene higijenske mjere za kontaktne leće: Izbjegavajte kontakt kontaktnih leća sa šminkom. Prije nanošenja šminke umetnite kontaktne leće. Uklonite kontaktne leće tek nakon skidanja šminke. Očistite kontaktne leće pažljivo prema uputama za uporabu. Redovito čistite spremnik za kontaktne leće i mijenjajte spremnik jednom mjesečno. Koristite sredstvo za čišćenje sa… Higijenske mjere | Ječam i kontaktne leće