Trajanje i prognoza FAS | Fetalni alkoholni sindrom

Trajanje i prognoza FAS fetalnog alkoholnog sindroma, kao što je tipično za sindrome, neizlječivo je stanje. Kao što je gore opisano, mogu se nadoknaditi samo neki zastoji u razvoju. Epidemiološki se pokazalo da ljudi koji pate od FAS -a imaju skraćeni životni vijek. U kasnijem životu često će biti uznemireni ... Trajanje i prognoza FAS | Fetalni alkoholni sindrom