Jesu li šanse za preživljavanje veće uz terapiju koja ne štedi dojke? | Terapija za očuvanje dojki (BET)

Jesu li šanse za preživljavanje veće s terapijom koja ne čuva dojke? U BET -u se zloćudno tkivo potpuno uklanja. Tijekom operacije uklonjeno tkivo se mikroskopski pregledava kako bi se vidjelo jesu li tumorske stanice okružene zdravim stanicama - to znači da je tumor uklonjen u cjelini. Ako ovo nije… Jesu li šanse za preživljavanje veće uz terapiju koja ne štedi dojke? | Terapija za očuvanje dojki (BET)