Faze kronične bubrežne insuficijencije | Kronična bubrežna insuficijencija

Stadiji kronične bubrežne insuficijencije Postoje različiti stadiji zatajenja bubrega koji su različito klasificirani. Postoje različiti načini klasifikacije kronične bubrežne insuficijencije. Kronično zatajenje bubrega može se klasificirati prema takozvanoj brzini glomerularne filtracije (GFR), kao i prema takozvanim retencijskim vrijednostima. Brzina glomerularne filtracije najveća je vrijednost ... Faze kronične bubrežne insuficijencije | Kronična bubrežna insuficijencija

Očekivano trajanje života | Kronična bubrežna insuficijencija

Očekivano trajanje života Kronična bubrežna insuficijencija može se podijeliti u različite faze. U nekim je slučajevima moguće zaustaviti napredovanje insuficijencije posebnim liječenjem i promjenom prehrane. Neliječena, međutim, bolest gotovo uvijek ima progresivni tijek koji završava u četvrtoj fazi, terminalnom zatajenju bubrega. Kod terminalnog zatajenja bubrega, dijaliza ... Očekivano trajanje života | Kronična bubrežna insuficijencija