Krvarenje iz šanta | Dijalizni šant

Krvarenje na šantu Nepravilno probijanje dijaliznog šanta može dovesti do krvarenja. Međutim, ta su krvarenja obično mala i nemaju daljnjih posljedica za pacijenta. Kao rezultat toga, može se razviti hematom. Ako je krvarenje veće od očekivanog, u rijetkim slučajevima može biti potrebna operacija kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje šanta ... Krvarenje iz šanta | Dijalizni šant