Parazit

Definicija Trakavice (cestodes) pripadaju ravnim crvima (Plathelminthes). Postoji više od 3000 različitih vrsta. Sve vrste trakavica žive kao paraziti u crijevima krajnjih domaćina. Nemaju probavni trakt (endoparaziti). Strukturu čine glava (skoleks) i udovi (proglotidi). Osim toga, trakavice su hermafroditi i mogu… Parazit