kapilarna

Definicija Kad govorimo o kapilarama (krvnim žilama), obično mislimo na kapilare krvi, iako ne smijemo zaboraviti da postoje i limfni kapilari. Krvni kapilari jedna su od tri vrste žila koje se mogu razlikovati kod ljudi. Postoje arterije koje transportiraju krv od srca i vena ... kapilarna

Kako mogu palpirati A. femoralis? | Femoralna arterija

Kako mogu opipati A. femoralis? Opipljiv puls arterije femoralisa naziva se puls femoralisa. Može se palpirati u području prepona. Za opipavanje pulsa treba koristiti nekoliko prstiju odjednom. Palac se ne smije koristiti. Dok palpate, sat bi se trebao koristiti za određivanje proteklog vremena u… Kako mogu palpirati A. femoralis? | Femoralna arterija

Vanjska karotidna arterija | Arterije vrata

Vanjska karotidna arterija Arteria carotis externa također se kreće prema lubanji, a njezine grane opskrbljuju dijelove glave, područje lica i moždane ovojnice, između ostalog. Obično prolazi ispred unutarnje karotidne arterije i prelazi hipoglosalni i glosofaringealni živac. Ukupno, vanjska karotidna arterija daje 8 grana ... Vanjska karotidna arterija | Arterije vrata