Blopress®

Djelatna tvar Candesartan Učinak Blopress Blopress® sadrži aktivni sastojak kandesartan i lijek je koji se uglavnom koristi u liječenju visokog krvnog tlaka (antihipertenziv). Kandesartan spada u skupinu antagonista receptora angiotenzina II, odnosno blokira receptor i tako inhibira učinke hormona angiotenzina. Blopress® tako vodi,… Blopress®

Atacand PLUS

Kandesartan, cileksetil kandesartan, antagonisti receptora angiotenzina II, hidroklorotiazid, diuretik, antihipertenziv, antihipertenziv Atacand PLUS® je lijek za liječenje visokog krvnog tlaka (hipertenzije) u odraslih. To je kombinirani pripravak dvaju aktivnih sastojaka kandesartana i hidroklorotiazida. Kandesartan proširuje krvne žile, dok hidroklorotiazid ima isušujući učinak. Oboje dovodi do smanjenja… Atacand PLUS

Atacand

Sinonimi u širem smislu Blokator angiotenzinskih receptora, sartanski engleski: antagonisti angiotenzin 2 Učinak Atacand® pripada antagonistima receptora AT1, drugoj skupini lijekova za krvni tlak koji također napadaju sustav renin-angiotenzin-aldosteron. U usporedbi s ACE inhibitorima, međutim, oni imaju različitu točku napada, naime receptor angiotenzina 2, kroz koji on ... Atacand