Učinak antacida

Opći podaci Antacid (množina: antacidi) je lijek koji se može koristiti u medicini za neutraliziranje kiselog gastrointestinalnog okruženja. Aktivni sastojci koji se koriste kao antacidi uglavnom su soli slabih kiselina ili slabih baza. Zajednička karakteristika svih antacida je da djeluju kao pufer za želučani sok i mogu ... Učinak antacida