Acinone

Uvod Akineton® je lijek koji se često koristi za Parkinsonovu bolest i za takozvane “ekstrapiramidalne poremećaje”. Ekstrapiramidne nuspojave su vrsta poremećaja kretanja koja između ostalog može biti uzrokovana uzimanjem lijekova. Akineton® je trgovački naziv. Aktivni sastojak naziva se Biperiden i pripada skupini antikolinergika. Prihod… Acinone

Predoziranje | Acinone

Predoziranje Ako ste uzeli previše acinona, odmah se obratite svom liječniku. Visoke doze mogu imati nuspojave. Oni su opisani u odjeljku o nuspojavama. Ako ste propustili uzeti dozu, to nije ozbiljno. Nemojte uzimati dvostruki iznos kao kompenzaciju, već uzmite tablete kao i obično. Kontraindikacije Nemojte uzimati… Predoziranje | Acinone