LDL

Definicija LDL spada u skupinu kolesterola. LDL je kratica za Lipoprotein niske gustoće, što znači "lipoprotein niske gustoće". Lipoproteini su tvari koje se sastoje od lipida (masti) i bjelančevina. Oni tvore loptu u krvi u kojoj se mogu transportirati različite tvari. Unutar kugle, hidrofobne (tj. Netopljive u vodi) komponente LDL-a ... LDL

Koje su standardne vrijednosti holesterola esteraze? | Kolesterola esteraza - važno je za ovo!

Koje su standardne vrijednosti kolesterola esteraze? Za određivanje razine kolesterola esteraze potreban je uzorak krvi. U ovom uzorku količina se može mjeriti u medicinskom laboratoriju. U zdrave osobe to je između 3,000 i 8,000 IU po litri. "IU" znači međunarodne jedinice i predstavlja definiranu količinu ... Koje su standardne vrijednosti holesterola esteraze? | Kolesterola esteraza - važno je za ovo!

HDL

Definicija Kratica HDL označava lipoprotein visoke gustoće, što se prevodi kao "lipoprotein velike gustoće". Lipoproteini su tvari koje se sastoje od lipida (masti) i bjelančevina. Budući da one tvore loptu u krvi, mogu transportirati različite tvari. Unutar kugle, hidrofobne (tj. Netopljive u vodi) komponente HDL-a usmjerene su prema unutra, dok hidrofilne (topive u vodi)… HDL