Vježbe protiv bočnih bolova u vratu 2

“Straga vrat mišići ”Postavite svoje glava iz nategnutog bočnog nagiba (vidi vježbu 1) s dijagonalnom bradom na grudi. držite istezanje oko 10 sekundi po boku. Nastavite vježbati