Piramida vježbi za djecu

Trčite, hodajte, lunjajte se

Svaka dodatna tjelesna aktivnost dobra je za zdravlje. Ovo ne mora biti dugotrajno, već se može proširiti tijekom dana. Vožnja bicikla, šetnja psa, pješačenje u školu – ove svakodnevne aktivnosti ne zahtijevaju nikakav napor!

Vikendom iu slobodno vrijeme djeca bi se trebala baviti sportom: skateboardom, planinarenjem, plivanjem – sama, s prijateljima ili u klubu. Glavno da je zabavno!

Za dobar pregled koliko i kakve tjelesne aktivnosti djeci se dnevno preporuča, stručnjaci su izradili piramidu tjelesne aktivnosti za djecu:

  • Osnovu piramide tjelesne aktivnosti čine svakodnevne aktivnosti kao što su vožnja biciklom u školu, šetnja psa ili pomoć mami po kući (usisavanje, metenje i sl.). Takve lagane tjelesne aktivnosti djeca bi trebala izvoditi šest puta dnevno po pet do deset minuta.
  • Na vrhu piramide tjelovježbe nalazi se intenzivna tjelesna aktivnost u obliku sporta (plivanje, košarka i dr.): Dva puta dnevno po petnaest minuta za to treba izdvojiti.