Disgramatizam u djece – terapija

Različiti stručnjaci imaju različite pristupe liječenju disgramatizma. Koncept liječenja također ovisi individualno o dobi djeteta te vrsti i stupnju disgrammatizma. Logoped obično daje djetetu vježbe slušanja pažnje, ritma i pravilne konstrukcije riječi i rečenica. Koristi slikovne priče i igranje uloga.

Ako je disgramatizam popratna pojava opsežnijeg zaostajanja u razvoju, logopedi rade s liječnicima, radnim terapeutima, fizioterapeutima i/ili psiholozima.

Opis | Uzroci | Simptomi | Dijagnoza | Terapija | Prognoza