Diskalkulija: pokazatelji, terapija, uzroci

Kratak pregled

  • Simptomi: Ozbiljne poteškoće u matematici (tablica množenja, osnovna aritmetika, problemi s tekstom) i u obradi brojeva i količina, psihološki simptomi kao što su tjeskoba na ispitu, depresija, somatske tegobe, nedostatak pažnje, agresivno ponašanje.
  • Uzroci: Do sada uglavnom nejasni, raspravlja se o poremećaju mozga u ranom djetinjstvu i epilepsiji, genetskim razlozima, povezanosti s poremećajem čitanja i pravopisa.
  • Dijagnoza: Rana dijagnoza je ključna za uspjeh liječenja, dijagnostički razgovor sa specijalistima, procjena školskog razvoja, pojašnjenje posebnim testovima, fizički pregledi (kao što su testovi vida i sluha, neurološki pregledi).

Što je diskalkulija?

Odgovor na ovo pitanje, ukratko, je duboka poteškoća u suočavanju s matematikom. Sukladno tome, diskalkulija se naziva i diskalkulija. Spada u tzv. poremećaje učenja. Ova skupina poremećaja školskog razvoja utječe ne samo na aritmetiku, već i na druge vještine poput čitanja ili pisanja – one se ne razvijaju „normalno“. Pozadina je definirani neuspjeh u radu mozga.

U gotovo svim slučajevima, diskalkulija postaje očita u djetinjstvu. Diskalkuliju karakterizira neslaganje između očekivanog i stvarnog učinka. Oboljeli imaju velikih problema s brojem i količinama. Kao rezultat toga, čak i jednostavne izračune teško im je ili nemoguće shvatiti. Kao rezultat diskalkulije, uspjeh je slab ne samo u matematici, već iu nastavi fizike ili kemije.

Diskalkulija ne prestaje sa školskim godinama, već obično dovodi do problema u obrazovanju ili obuci, na fakultetu, na poslu ili u privatnom životu u odrasloj dobi.

Kombinacija s drugim poremećajima

Učestalost diskalkulije

Nedavna istraživanja o učestalosti diskalkulije došla su do sličnih rezultata u različitim zemljama. U Njemačkoj, primjerice, između tri i sedam posto djece, adolescenata i odraslih ima diskalkuliju.

Zanimljivo je da je diskalkulija češća kod američke djece nego u Njemačkoj. Razlike u školskom sustavu mogle bi biti dijelom odgovorne za to.

Kako prepoznati diskalkuliju?

Osim toga, oslabljena je vizualno-prostorna radna memorija. To se očituje, na primjer, u činjenici da oboljele osobe teško pamte položaje brojeva u matrici (raspored kao u tablici).

Simptomi u vrtiću ili predškolskoj dobi

Dokazi o povećanom riziku od diskalkulije mogući su već u vrtićkoj dobi. Međutim, prepoznavanje diskalkulije u ovoj dobi nije uvijek jednostavno. Prvi znakovi su problemi s omjerima i brojanjem. Početak rada s jedinicama (kao što je težina) i decimalnim sustavom također uzrokuje poteškoće.

Simptomi u osnovnoj školi

Brojanje prstima u osnovi je normalan alat pri učenju aritmetičkih strategija. S druge strane, dugotrajno brojanje na prste, osobito kod lakih i uvježbanih zadataka, ponekad je još jedan znak diskalkulije.

Simptomi u svakodnevnom životu

Djeci s diskalkulijom također se javljaju razne poteškoće u svakodnevnom životu. Primjerice, očitavanje kazaljke na satu, kao i rukovanje novcem veliki je izazov za pogođene.

Psihološki stres

S jedne strane, pogođena djeca često se povlače i razvijaju (ispitnu) anksioznost, simptome depresije i somatske tegobe. Somatske tegobe su fizički simptomi kao što su glavobolje ili bolovi u trbuhu za koje se ne može pronaći organski uzrok. S druge strane, kod oboljele djece mogući su poremećaji pažnje, delinkventno (= odstupanje od norme) i agresivno ponašanje.

Može li se diskalkulija liječiti?

Diskalkulija se može liječiti, ali nije izlječiva. Terapija diskalkulije temelji se gotovo isključivo na individualnoj i ciljanoj podršci oboljelom djetetu. Oboljeli ne primaju nikakve medicinske mjere, pogotovo ne lijekove.

  • Obuka za izračun
  • Bihevioralna terapija
  • Neuropsihološki trening

Obuka računanja

Obuka aritmetike temelji se ili na nastavnom planu i programu ili je odvojena od njega. Više o primijenjenim metodama vježbanja pročitajte u članku Vježbe diskalkulije.

Bihevioralni i neuropsihološki trening

Individualni cilj

Cilj terapije diskalkulije je da dijete izgradi vlastito matematičko mišljenje i tako razvije osjećaj za brojeve. To omogućuje djetetu da shvati osnovne vještine matematike kako bi na najbolji mogući način iskoristilo lekcije.

Razumijevanje i suradnja roditelja

Osnova pravilnog liječenja diskalkulije je precizno razumijevanje poremećaja. Diskalkulija ne znači oštećenje inteligencije! Međutim, važno je da rodbina razumije opseg i posljedice diskalkulije. To uključuje, primjerice, spoznaju da različiti psihološki čimbenici poput pritiska i frustracije igraju ulogu u diskalkuliji.

Unatoč pohvalama koje se uvijek preporučuju, važno je izbjegavati previše očekivati ​​od djeteta. Važno je da dijete razumije perspektivu liječenja: terapija pruža dugoročnu podršku i pomaže poboljšanju situacije za budućnost.

Uključivanje škole

Terapija za adolescente i odrasle

Do danas su dopunski programi prvenstveno bili usmjereni na predškolsko i osnovnoškolsko okruženje. Sukladno tome, postoji samo nekoliko privlačnih pomoćnih materijala za adolescente i odrasle. Postoji potreba za istraživanjem kako bi se istražio dugotrajni tijek diskalkulije u odrasloj dobi i mogući razvoj popratnih poremećaja, posebice matematičke i školske anksioznosti.

Trajanje i cijena terapije

Teško je dati izjavu o trajanju terapije diskalkulije. U većini slučajeva terapija traje najmanje godinu dana. Međutim, napredak je vrlo teško predvidjeti u pojedinačnim slučajevima.

Koji su uzroci i faktori rizika?

Mogući čimbenici rizika

Poremećaji mozga u ranom djetinjstvu i epilepsije mogu potaknuti diskalkuliju. Osim toga, važnu ulogu igraju psihosocijalni i obrazovni čimbenici.

Genetski uzroci

Studije s obiteljima i blizancima sugeriraju da je diskalkulija u određenoj mjeri nasljedna. Otprilike 45 posto oboljelih ima rođake s poremećajima učenja.

Diskalkulija se ponekad javlja u kontekstu genetskih poremećaja kao što su Turnerov sindrom ili fenilketonurija.

Povezanost s disleksijom?

Kako se ispituje i dijagnosticira diskalkulija?

Rana dijagnoza diskalkulije je važna kako bi pogođeno dijete dobilo odgovarajuću podršku uz nastavu u školi. Samo tako se rupe u znanju mogu brzo popuniti i dijete ne gubi dodir s lekcijom.

Dijagnostički intervju

Specijalisti za poteškoće u učenju su dječji i adolescentni psihijatri ili odgovarajući psihoterapeuti. Kako bi započeo dijagnostički razgovor, važno je da liječnik pita roditelje i oboljelo dijete o diskalkuliji. Nesporazumi se često razjašnjavaju na ovom mjestu.

Zatim detaljno razgovara s roditeljima o simptomima djetetove diskalkulije. Također treba razgovarati o svim poremećajima u razvoju jezika i motorike. Mogu postojati i psihički stresovi koji smanjuju djetetovu želju. Na kraju, liječnik će također razmotriti obiteljsku situaciju kako bi identificirao obiteljske stresove. Na kraju treba razjasniti i pitanje jesu li već poduzete mjere protiv diskalkulije.

Osnova za ispitivanje je ispitivanje stanja učenja i razvoja škole. Ovo uključuje izvješće iz škole. Ovo bi izvješće trebalo pokriti sva školska područja, uključujući djetetovu motivaciju, budući da su ponekad slabe jezične vještine također povezane s diskalkulijom. Česte promjene razreda i škole također su faktor rizika za akademske poteškoće.

Testovi

Sistematski pregled

Temeljit fizički pregled važan je za utvrđivanje bilo kakvih neuroloških ili senzornih nedostataka kao što su poremećaji pažnje, problemi s govorom, problemi s pamćenjem i vidno-prostorna slabost. Posebnu pozornost treba obratiti na poteškoće s vidom i sluhom. Liječnik utvrđuje intelektualne sposobnosti standardiziranim testom inteligencije.

Dijagnoza diskalkulije postavlja se kada su ispunjeni sljedeći kriteriji:

  • U standardiziranim aritmetičkim testovima postiže se rezultat među najgorih deset posto.
  • Kvocijent inteligencije je veći od 70.
  • Razlike između rezultata aritmetičkih testova i kvocijenta inteligencije su značajne.
  • Diskalkulija se pojavila prije šestog razreda.

Važno je isključiti mogućnost da “matematička slabost” postoji samo zbog nedostatka nastave, neuroloških bolesti ili emocionalnih poremećaja. Ako je to slučaj, liječnik postavlja dijagnozu diskalkulije, uzimajući u obzir sve kriterije.

Kakav je tijek bolesti i prognoza?

Međutim, bez individualne podrške može se očekivati ​​mali napredak u procesu učenja, a obrazovne mogućnosti su znatno smanjene. Statistički, oboljeli ranije napuštaju školu i imaju problema u daljnjem stručnom osposobljavanju.

Ovo jasno daje do znanja da se podrška mora započeti rano kako bi se smanjili nedostaci uzrokovani "matematičkim slabostima" i omogućio normalan napredak u učenju.