Vježbe za diskalkuliju: vrste, struktura i ciljevi

Koje vježbe pomažu kod diskalkulije?

Na tržištu postoji raznolika ponuda vježbi za diskalkuliju. Temelje se na različitim sustavima učenja, kao što su kartice, okviri i softver. Dopustite nadležnim stručnjacima da Vas savjetuju o odabiru prikladnih vježbi za diskalkuliju!

Struktura vježbi

Jednom savladane, aritmetičke operacije obično se trajno razumiju, no ponavljanje je ipak sastavni dio koncepta vježbe.

U kontekstu vježbi diskalkulije, pojedinačni se aritmetički koraci uvijek iznova verbaliziraju. Ako pogođena osoba nema poteškoća u verbalnom opisivanju aritmetičkog procesa, ona ga je razumjela. Mnemotehnike se u pravilu ne preporučuju jer ne rješavaju poteškoće već ih preskaču.

Sadržaj vježbi

Jedna važna vježba, na primjer, je pozicioniranje broja na brojevnoj crti. Ovom vježbom dotična bi osoba trebala steći osjećaj za brojčani prostor. Također uči operativne strategije za rješavanje matematičkih izazova.

Evaluacija vježbi

Komplementarni softverski programi

Često je korisno za oboljele osobe koristiti odgovarajuće programe za učenje uz vježbe iz terapije. Djeci posebno nude razigran pristup učenju. Međutim, korištenje softvera za učenje i programa za učenje uz pomoć računala ni na koji način ne zamjenjuje profesionalnu terapiju.

Odabir programa temeljen na nalazima medicinskih smjernica i znanstveno ispitan može se pronaći npr. na web stranici BundesverbandLegasthenie und Dyskalkulie eV (Njemačko udruženje za disleksiju i diskalkuliju).

Je li moguća prevencija vježbama?

Koji su ciljevi vježbi diskalkulije?

Supervizor detaljno raspravlja o ciljevima vježbi diskalkulije i definira ih zajedno s dotičnom osobom. Ovo je vrlo važno, posebno za djecu, kako bi im se dala jasna i realna perspektiva. Odabir materijala za vježbanje vrši se u bliskoj suradnji sa svim uključenim pomagačima. Vježbe diskalkulije posebno promoviraju ona podpodručja u kojima pogođena osoba pokazuje slabosti.

Cilj vježbanja diskalkulije s djetetom je da ono sustigne nastavu matematike u svom razredu i stekne razinu razumijevanja matematike potrebnu za svakodnevni život.

Za odrasle je ponekad slučaj da su tijekom godina razvili taktiku za izbjegavanje određenih matematičkih problema. Sada se moraju suočiti s tim strategijama. Vježbe pomažu u razbijanju krivo naučenih obrazaca i ponovnom i ispravnom učenju aritmetičkih koraka.