Klirens kreatinina: što to znači

Klirens kreatinina: standardne vrijednosti

Klirens kreatinina pokazuje koliko brzo bubrezi mogu izlučiti urinarne tvari – koristeći kreatinin kao primjer. Urinarne tvari su sve tvari koje tijelo mora izlučiti urinom. Klirens se može koristiti za procjenu brzine filtracije bubrežnih glomerula (brzina glomerularne filtracije, GFR).

Klirens kreatinina može se izračunati iz izmjerenih vrijednosti kreatinina u mokraći i krvi. Urin se prikuplja nekoliko sati za mjerenje. Najvažnije je prikupljanje urina tijekom 24 sata.

Klirens kreatinina također se može izračunati iz vrijednosti kreatinina krvne plazme pomoću formule Cockcrofta i Gaulta. Posebno je precizan jer uzima u obzir i dob i tjelesnu težinu pacijenta.

Dob

Klirens kreatinina

(u ml/min x 1.73 m2 površine tijela)

1. do 2. tjedna života

25 - 35

3. tjedan do 2. mjeseca

25 - 55

3. do 12. mjeseca

35 - 80

starija djeca

> 90

cca. 25 godina

Žene: 70 – 110, muškarci: 95 -140

cca. 50 godina

Žene: 50 – 100, muškarci: 70 – 115

cca. 75 godina

Žene: 35 – 60, muškarci: 50 – 80

Klirens kreatinina u odnosu na kreatinin: Što ima više smisla?

S druge strane, klirens kreatinina je osjetljiviji: može ukazivati ​​čak i na blagu bubrežnu disfunkciju, što je odlučujuća prednost u odnosu na mjerenje kreatinina.

Kada je klirens kreatinina nizak?

Klirens kreatinina ili brzina glomerularne filtracije (GFR) smanjuje se kod raznih bolesti bubrega. Tu spadaju npr

  • Poremećaj bubrežnog krvotoka (npr. zbog suženja bubrežnih žila)
  • Glomerulonefritis (upala bubrežnih tjelešaca, koja obično zahvaća oba bubrega)
  • Dijabetička bolest bubrega (dijabetička nefropatija)
  • narušena tolerancija

Osim toga, tumori, kamenci ili upale u urinarnom traktu također mogu smanjiti klirens kreatinina.

Kada je klirens kreatinina povećan?

Klirens kreatinina je povećan i tijekom trudnoće iu ranoj fazi dijabetes melitusa.