Kronična bol: Laboratorijski test

Laboratorijska dijagnostika ovisi o opsegu i lokalizaciji bol ili osnovna bolest.

Laboratorijski parametri 2. reda - ovisno o rezultatima povijesti, sistematski pregled - za diferencijalno dijagnostičko pojašnjenje.

 • Mala krvna slika
 • Diferencijalna krvna slika
 • CRP (C-reaktivni protein)
 • Protutijela na boreliju (IgG, cerebrospinalna tekućina / serum)
 • Protutijela na yersinia (IgA, IgG, IgM)
 • Kalcij (npr. zbog hiperkalcemije (kalcijum višak)).
 • Auto-Ak (IgG) protiv staničnih nuklearnih antigena (sinonimi: ANA, ANF, antinuklearni čimbenici).
 • Auto-Ak protiv glatkih mišića (sinonimi: SMA, ASMA, aktin).
 • Kreatinin kinaza (CK)
 • CCP-Ak (ciklički citrulinirani peptid).
 • Reumatoidni faktor (RF)
 • Koža biopsija (uzorkovanje tkiva iz koža) - za dijagnozu neuropatske bol i neuropatije s malim vlaknima (poseban oblik osjetljivih polineuropatije kod kojih su uglavnom zahvaćena tanka „C-vlakna“ koja nisu okružena „medularnim ovojnicama“), ako konvencionalne elektrofiziološke metode ne pokazuju abnormalnosti i / ili sumnja na neuropatiju malih vlakana.