Kardiologija

Najvažnije kardiološke bolesti uključuju

  • infarkt miokarda
  • Greške srčanog zalistaka
  • Srčana aritmija
  • Zatajenje srca (srčana insuficijencija)
  • Bolesti koronarnih arterija (koronarna bolest srca)
  • Upala srčanog mišića (miokarditis)

Kardiolozi koriste različite metode pregleda za otkrivanje takvih kardioloških bolesti. To uključuje mjerenje električne aktivnosti srca (elektrokardiografija, EKG), preglede srčanog katetera, ultrazvuk srca (ehokardiografija) i kompjutorsku tomografiju srca (CT srca).

Terapijske mjere na kardiološkom odjelu bolnice uključuju npr

  • Osnovna intenzivna medicinska njega
  • Ugradnja pacemakera
  • Liječenje suženih koronarnih arterija stentovima, PTCA
  • Liječenje srčanih aritmija lijekovima ili kirurškim zahvatima

Kirurški zahvati na srcu također spadaju u područje kardiokirurgije.

U Njemačkoj se djeca sa srčanim bolestima liječe na posebnim odjelima pedijatrijske kardiologije.