Analna tromboza vena: posljedične bolesti

Slijede najvažnije bolesti ili komplikacije kojima može pridonijeti analna venska tromboza:

Usta, jednjak (cijev za hranu), želudac, i crijeva (K00-K67; K90-K93).