Mjere alternativnog liječenja | Moždani udar: može li fizioterapija pomoći?

Alternativne mjere liječenja

A udar znači ozbiljne promjene za pogođenu osobu i njezino socijalno okruženje. Neophodan je multidisciplinarni tretman. Stoga većina pacijenata paralelno s fizioterapijom prima radnu terapiju.

U ovoj terapiji ADL (aktivnosti svakodnevnog života, poput pranja, odijevanja), između ostalog, trenira se kako bi se pogođenoj osobi omogućilo postizanje najveće moguće neovisnosti i kvalitete života. Uz to, radna terapija savjetuje pogođenu osobu u pogledu opskrbe pomagala, adaptacija radnog mjesta i životnog prostora. Korištenje pomagala može se trenirati.

Govorna terapija pomaže kod poremećaja govora i gutanja. Za poremećaje pažnje i druge psihološke probleme, pacijenti primaju psihoterapija i / ili mozak trening izvedbe. Prikladni su i glazbena terapija, bazalna stimulacija i mnogi drugi terapijski pristupi.

rezime

A udar je hitna medicinska pomoć koju uzrokuje mještanin poremećaj cirkulacije u mozgu. Ovisno o lokalizaciji i opsegu cerebrovaskularnog događaja, simptomi se kreću od hemiplegije, spastičnost, memorija i poremećaji govora do poremećaja hoda i mnogih drugih. U multidisciplinarnoj terapiji koja se sastoji od njege, govorna terapija, radna terapija itd., fizioterapija igra osnovnu ulogu. Pokušava vratiti pacijentovu pokretljivost, na primjer mobilizacijom, mišićima, uravnotežiti, koordinacija i trening hodanja.